NOG STEEDS TE VEEL WONINGBOUW OP STAPEL IN GEMEENTE TERNEUZEN

In de gemeente Terneuzen staat nog steeds meer woningbouw op stapel dan de Regionale Woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen toelaten.

Een exact getal noemen is lastig, omdat aannemers en de gemeente er verschillende inzichten op nahouden. In de meest gunstige benadering bedraagt de overcapaciteit volgens de gemeente nog 69 woningen. Deze in 2013 gemaakte afspraken met de provincie zijn een houvast om tot een betere balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt te komen. Anders gezegd, om bouwen voor leegstand te voorkomen.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B en W aan dat het de goede kant op gaat, maar dat er nog steeds sprake is van een scheve verhouding. Dat komt met name, omdat er op de lijst met bouwplannen nog steeds initiatieven staan waarvan niet duidelijk is of ze ooit gerealiseerd zullen worden. Daarbij worden 36 woningen op het Spamixterrein in Philippine en Resort Equus Zeeland bij Biervliet als voorbeelden genoemd. Als deze plannen van de lijst kunnen worden gehaald, voldoet Terneuzen wél aan de gemaakte afspraken.

Terneuzen vroeg aan verschillende initiatiefnemers hoe waarschijnlijk realisatie van hun bouwplannen voor de periode 2012-2022 is. AM Zeeland, actief in de Terneuzense wijk Othene-Zuid denkt bij gelijkblijvende verkoop als in 2014 de komende jaren nog 230 tot 270 woningen te bouwen. Iris Vastgoed denkt dit jaar te beginnen met de bouw van het eerste van drie appartementencomplexen in de Bellamystraat, op de plek waar vroeger zwembad De Honte stond. Aannemingsbedrijf Van der Poel verwacht in 2016 of 2017 te beginnen met de eerste van drie appartementengebouwen (Pattistpark, in totaal drie keer 34 woningen) aan de Churchillaan. Het derde gebouw wordt op zijn vroegst in 2022 of 2023 gebouwd. (Bron: PZC)